Uncategorized

คอร์ดเพลง เปรียบเหมือนเป็นสูตรอาหารชั้นยอด ที่นักดนตรีต้องปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบคุณภาพ

คอร์ดเพลง เป็นตัวกำหนดความเพราะ พร้อมทั้งเป็นตัวกำหนดเสียงดนตรีที่จะดังกึกก้อง พร้อมทั้งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้ผู้บรรเลงได้อ่าน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อจะสามารถได้บทเพลงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นเพลงที่มีความเพราะ

 

ความจำเป็นของคอร์ดเพลง เปรียบเสมือนกับมีวัตถุดิบชั้นดี แต่กลับไม่มีสูตรอาหารให้จัดทำ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หากคุณลองใช้ความคิด พร้อมทั้งไตร่ตรองดูว่า คอร์ดเพลงนั้นจำต้องมีการเรียนรู้  พร้อมทั้งทำความเข้าใจเป็นอย่างมากมาย เนื่องจากในทุกบทเพลง ล้วนแล้วจะมีการบรรเลงเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้น คอร์ดเพลงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่งของนักดนตรีทุกคน เพราะว่าเปรียบเสมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงดนตรี ทำให้มีความต่างกันออกไป สำหรับนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็มิใช่นักดนตรีที่แท้จริง ยิ่งหากคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงจำเป็นอย่างมากมายในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละชนิด เพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้นตามหลักความเป็นจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น ส่วนมากจะเป็นนักดนตรีสากล

 

ตามหลักดนตรีสากล ทางด้านนักดนตรีสากลทุกคน จำเป็นต้องใช้คอร์ดเพลงในการบรรเลงเพลง ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอร์ดเพลงต่าง ๆ จะกลายเป็นเสียงเพลงที่มีความไพเราะ และมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงทำให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่นหรือบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้บทเพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าบทเพลงใดไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นเดียวกัน