การคัดเลือกแหล่งที่มาของเพลงใหม่ ๆ

การสรรหาหรือการค้นหาแรงบันดาลใจของ ผู้แต่งเพลงนั้น ในปัจจุบันแทบเป็นการค้นหาแรงผลัก ดันจากบทเพลงเก่า ๆ ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว หรือกระทั่งบทเพลงจากต่างประเทศ กับการค้นหาทางเลือกในการผลิตบทเพลงรูปแบบใหม่ ซึ่งในเมืองไทยยังคงไม่มีบทเพลงใหม่ ๆ ที่แตกต่างกลุ่มนี้ ผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์เพลงก็อาจต้องทำงานหนักพอ สมควร ถึงแม้จะมีการปูพื้นฐานหรือแม้กระทั่งการได้รับแรงดลใจ จากบทเพลงต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วแล้วประสบความสำเร็จดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ตาม เนื่องจากถ้าหากการเกิดแรงดลใจที่ว่า อาจหันเหให้ผู้แต่งเพลงถูกมองในมุมมองที่แตกต่างไป จากความคิดที่มีการริเริ่มจากแรงดลใจ ให้กลับเป็นความคิดชนิดที่ต้องการลอกเลียนแบบ พร้อมกับทำตาม ก็อาจส่งผลเสียรุนแรงตามมามากเลยทีเดียว

เพลง

 
เพราะเช่นนั้นแล้วเพลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้นั้น อาจมีการแต่งเติมทำนองและประดับ คำร้องที่ต่างออกไป จนกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดบทเพลงใหม่ ๆ มีขึ้นอย่างมากมายในระยะเวลาเดียวกันโดยตรง ซึ่งการขับร้องจังหวะดนตรีที่ว่านี้ อาจจะทำให้ผู้ที่ไล่ตามรับฟังเกิดอยากจะติดตามรับฟังบทเพลงใหม่ ๆ ที่ต่างขึ้นมาบ้าง ผู้ทำการแต่งเนื้อบทเพลงพร้อมทั้งท่วงทำนองของ เพลงคงจะต้องคิดหนัก เพราะการที่จะสามารถรังสรรค์เพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้นั้น ดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยทีเดียว เพราะการรังสรรค์บทเพลงใหม่ ๆ ขึ้นมาภายในแต่ครั้ง จะต้องถูกปูพื้นฐานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพแบบพอสมควร และเมื่อมีการจัดเขียนเพลงขึ้นมาใหม่อย่าง เป็นทางการ ภายในส่วนของประสิทธิภาพและคุณภาพจะต้องมีความ เด่นชัดและชัดเจนขึ้นมาเป็นรูปเป็น ร่างนั่นเอง