บรรเลงเพลงผ่านคอร์ดเพลง สิ่งที่จะทำให้เกิดเสียงดนตรีผ่านทำนองเพลง

บรรเลงเสียงเพลงให้มีความไพเราะ ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะนักดนตรีส่วนมาก จะสามารถบรรเลงเพลง ๆ หนึ่งขึ้นมาได้ ผ่านการจดจำตามคอร์ดเพลง พร้อมทั้งสำหรับเพลงที่ได้บรรเลงออกมานั้น ตามหลักความจริงแล้ว คอร์ดเพลงที่ได้ถูกแต่งเติมเสียงขึ้นมานั้น ส่วนมากจะเป็นนักดนตรีสากล เพราะนักดนตรีสากล จะต้องใช้คอร์ดเพลงภายในการบรรเลงเพลงภายในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเหตุให้ได้ยินเสียงเพลงที่มีความเพราะ พร้อมทั้งมีเสียงที่นุ่มนวลได้ จึงเป็นเหตุให้ทุกบทเพลงที่ได้เล่น หรือบรรเลงไปนั้น จะต้องมีคอร์ดเพลง เป็นตัวชี้วัดให้บทเพลงแต่ละเพลงนั้น มีเสียงที่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าบทเพลงไหนไม่มีคอร์ดเพลง ก็จะไม่สามารถให้นักดนตรีเล่นเป็นเพลงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งในหนึ่งบทเพลง จะมีคอร์ดเพลงให้นักดนตรีได้อ่าน พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับคอร์ดเพลงดังกล่าว แต่หากว่าไม่มีคอร์ดเพลง บทเพลงนั้นก็จะมีปัญหาอย่างแน่แท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักดนตรีภายในยามจำเป็น จะต้องมีการอ่านคอร์ดเพลงจนจบ เพื่อจะอาจได้บทเพลงที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นเพลงที่มีความไพเราะ
 
ถ้าหากไม่มีคอร์ดเพลง เปรียบเสมือนเป็นการคิดค้นเสียงเพลงขึ้นมา ซึ่งทุกเพลงล้วนแล้วจะบรรเลงเสียงเพลงตามคอร์ดเพลง ที่ได้มีการระบุไว้แล้ว เพราะเช่นนั้น คอร์ดเพลงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งของนักดนตรีทุกท่าน เพราะเปรียบเสมือนเป็นลมหายใจ ที่เป็นตัวกำหนดเสียงดนตรี เป็นเหตุให้มีความต่างกันออกไป เพื่อนักดนตรีทุกคนถ้าไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็ไม่ใช่นักดนตรีที่แท้จริง นับได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ถ้าคุณลองใช้ความคิด พร้อมทั้งไตร่ตรองดูว่าคอร์ดเพลงนั้น จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจเป็นอย่างสูง ยิ่งถ้าคนใดไม่รู้จักคอร์ดเพลง ก็จะไม่อาจเล่นเพลงให้กับผู้ฟังได้ จึงขาดไม่ได้อย่างมากภายในการจดจำคอร์ดเพลงแต่ละประเภท